Hướng dẫn lắp đặt và vận hành máy xông hơi khô Rudylux

Hướng dẫn lắp đặt và vận hành máy xông hơi khô Rudylux


Dưới đây là hướng dẫn cơ bản về cách lắp đặt và vận hành máy xông hơi khô Rudylux:

Lắp đặt:

Vận hành:

Nhớ tuân thủ hướng dẫn sử dụng cụ thể từ nhà sản xuất để đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng máy xông hơi khô Rudylux.